• chrd@mongolnet.mn
  • +976 11-319037

Тогтвортой хөгжлийн зорилго ба иргэний нийгмийн сүлжээ

Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг тайлагнах Иргэний нийгмийн байгууллагуудын нэгдсэн илтгэл

NATIONAL REVIEW BY CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS TO REPORT IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS