Мөрөөдөл тоос болох нь: Малчдад үзүүлж буй уурхайн нөлөө

Мөрөөдөл тоос болох нь: Уурхайн үйл ажиллагаа малчин иргэдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлон үнэлсэн судалгааны дүнг танилцуулж байна.

Add a Comment

Your email address will not be published.