• chrd@mongolnet.mn
  • +976 11-319037

Сургалт

"Нөлөөлөл ба оролцоо" манлайлагч эмэгтэйчүүдийн сургалт

"Хүний эрхийн хамгаалагч"-ийн сургалт

Цагаан-овоо сумын иргэдэд зориулан “Хүний эрхийн хамгаалагч”-ийн сургалт зохион байгууласан.
Энэ сургалтаас бид Хүний эрхийн хамгаалагчийг хамгаалах үндэсний аяныг эхлүүлсэн.