Training

"Advocacy & Engagement" training for Women Leaders

"Human rights defenders" training

Цагаан-овоо сумын иргэдэд зориулан “Хүний эрхийн хамгаалагч”-ийн сургалт зохион байгууласан.
Энэ сургалтаас бид Хүний эрхийн хамгаалагчийг хамгаалах үндэсний аяныг эхлүүлсэн.