ХЭХТ-ийн харъяа “ИВЭЭЛ” МХБүлгийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан

Зорилго

Гишүүд сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэж, хуримтлалтай болох, хамтын итгэлцэл, хүндлэл, идэвхи санаачлагатайгаар хамтран ажиллахад оршино.

Бидний уриа

Бүтээнэ гэсэн нэгхэн хүслээрээ
Бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж
Болгоно гэсэн гэгээн сэтгэлээрээ
Босго нь өндөр амжилт руу тэмүүлж явцгаая

ХЭХТ-ийн харъяа “ИВЭЭЛ” МХБүлгийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан
УБ хотын ХЭХТ-ийн харъяа “ИВЭЭЛ” МХБүлгийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан