ХЭХТ-ийн харъяа Дархан-Уул аймгийн Зулзагын Хөгжил МХБ-ийн үйл ажиллагааны товч тайлан

Хүний эрх хөгжил төвийн харьяаЗулзагын Хөгжил” мөнгөн хуримтлалын бүлэг нь 2011 оны 02р сарын 27 нд анх 8 гишүүнтэйгээр анх үүсэн байгуулагдсан. Одоогоор 10 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Зулзагын хөгжил МХБ-ийн зорилго

Зулзагын хөгжил мөнгөн хуримтлалын бүлгийн гишүүд бид өөрсдийн хүчээр ажлын байр бий болгон, орлогоо нэмэгдүүлэх, хуримтлал үүсгэж амьжиргаагаа дээшлүүлэх, амьдарч буй газар нутаг, ой, бэлчээр, ууж ундаалдаг Зулзагын голоо эзний ёсоор хайрлан хамгаалж үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээх ЗОРИЛГОТОЙ

Зулзагын Хөгжил МХБ-ийн Дотоод дүрэм

“Зулзагын хөгжил “ МХБ

“ Зулзагын Хөгжил” МХБ-ийн гишүүд хамтран жилдээ нэг удаа

I. ХЭХТ-ийн харъяа Дархан-Уул аймгийн Зулзагын Хөгжил МХБ-ийн үйл ажиллагааны товч тайлан