Монгол Улс Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах Үндэсний сайн дурын хоёрдугаар илтгэлээ НҮБ-ын Дээд түвшний улс төрийн чуулганд 2023 онд танилцуулах гэж байна.

Монгол Улс Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах Үндэсний сайн дурын хоёрдугаар илтгэлээ НҮБ-ын Дээд түвшний улс төрийн чуулганд 2023 онд танилцуулах гэж байна.

Үүнийг тохиолдуулан “Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) ба Иргэний нийгмийн байгууллага (ИНБ)” Сүлжээний гишүүд Тогтвортой хөгжлийн
Хүндэт ТББ-ууд аа,

Хүндэт ТББ-ууд аа,

Алсын хараа 2050-д нийцүүлэн Монгол Улс Дунд хугацааны хөгжлийн зорилтот хөтөлбөрийг боловсруулж УИХ-д өргөн барих
All Categories